Việt Nam bị cảnh cáo có thể mất quyền tham dự cuộc thi "Gạo Ngon Nhất Thế Giới"

Ngày 27-5, tổ chức The Rice Trader đưa ra thông cáo báo chí về tình trạng nhiều doanh nghiệp gạo Việt Nam sử dụng biểu tượng thương hiệu giải thưởng quốc tế “Gạo ngon nhất thế giới” trên các bao bì mà bên trong không phải là gạo ST25.

Việt Nam bị cảnh cáo có thể mất quyền tham dự cuộc thi "Gạo Ngon Nhất Thế Giới"


The Rice Trader cảnh báo chính thức tới nhiều công ty Việt Nam khác về sự tôn trọng cần thiết khi sử dụng biểu tượng thương hiệu “Gạo ngon nhất thế giới” bản quyền trên các bao bì gạo đang được kinh doanh trên thị trường.

Đây là hành vi sử dụng bất hợp pháp quyền sở hữu trí tuệ và các quy định của biểu trưng giải thưởng “Gạo ngon nhất thế giới”. Nếu không có giải pháp thích hợp, The Rice Trader sẽ công khai những tên công ty.

Ngoài ra, tổ chức “Gạo ngon nhất thế giới” cân nhắc nghiêm túc đến việc Việt Nam thậm chí có thể mất quyền tham gia cuộc thi này trong những năm tiếp theo.

Comments